new style construction

Бостон - Бетон снежный царга ( 7.5 см)

10 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтан

22 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ холбогч хавтан, лакобель
мат шилэн оруулга

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг чигжээс

Бариул: HS44 салдаг; өнгө – хар

Дуран: Өргөн харууцтай: өнгө- хар

Нугас: 2 ширхэг гадна талдаа, 180°-р онгойно

Цилиндрэн цоож KAРАТ, хөших, эвдлэх зэрэг хулгайн үйлдэлд(хамгийн
өндөр) тэсвэртэй IV ангилал, боолтын диаметр: 16 мм

Хөшүүргэн түгжээ KAРАТ, хөших, эвдлэх зэрэг хулгайн
үйлдэлд(хамгийн өндөр) тэсвэртэй IV ангилал, цоожны хоёр талд өндөр
зэрэглэлийн хайлшаар хийгдсэн хоёр ган хавтан байрлах тул нэмэлтээр
өрөмдөлтөөс хамгаалагдсан, боолтын диаметр: 16 мм

Үндсэн цоожны хуягласан жийргэвч, туслах цоожны нэвт салхинаас
хамгаалах зууван хэлбэртэй жийргэвч, өнгө-хар

Гол цоожны түгжээнд байрлах металл диск

Бэхэлгээний боолт: Гол 3 ширхэг