new style construction

Феникс - Велюр белый софт ( 9 см)

10 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтан

10 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтан

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг чигжээс

HS22-100 салдаг; өнгө – хөх туяатай цагаан

Өргөн харууцтай: өнгө- хөх туяатай цагаан

Өргөн Нугас: 2 ширхэг гадна талдаа, 180°-р онгойноарууцтай: өнгө- хөх туяатай цагаан

Цилиндрэн цоож KALE, хөших, эвдлэх зэрэг хулгайн үйлдэлд(хамгийн
өндөр) тэсвэртэй IV ангилал, боолтын диаметр: 16 мм

Хөшүүргэн цоож KALE, хөших, эвдлэх зэрэг хулгайн
үйлдэлд(хамгийн өндөр) тэсвэртэй IV ангилал, цоожны хоёр талд өндөр
зэрэглэлийн хайлшаар хийгдсэн хоёр ган хавтан байрлах тул нэмэлтээр
өрөмдөлтөөс хамгаалагдсан, боолтын диаметр: 16 мм

Үндсэн цоожны хуягласан жийргэвч, туслах цоожны нэвт салхинаас
хамгаалах зууван хэлбэртэй жийргэвч, өнгө-хөх туяатай цагаан

гол цоожны түгжээнд байрлах металл диск