new style construction

Luxor 2МДФ - Горизонталь нео ( 11.5 см )

Лакобель хар шилэн оруулгатай 12 мм-ийн Сатин графит
хуулганы өнгөтэй, фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтантай

10 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтан, эмалит цагаан
хуулгатай

Дуу дулаан тусгаарлагч хөөс

Босго: Ган нержэн

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг оруулгын чигжээс (1 соронзон нь
хроп дээр, 2 нь хавтсан дээр )

Цилиндрэн / хөшүүргэн цоож хөших эвдлэх зэрэг хулгайн үйлдэлд (хамгийн
өндөр тэсвэртэй ) IV ангиллын KALE хамгаалалтын цоож, цоожны хоёр талд
өндөр зэрэглэлийн хайлшаар хийгдсэн хоёр ган хавтан байрлах тул нэмэлтээр
өрөмдөлтөөс хамгаалагдсан

Үндсэн цоожны хуягласан жийргэвч, туслах цоожны чимэглэлийн
жийргэвч

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг оруулгын чигжээс (2 нь хавтсан дээр,
1 нь хайрцаг дээр)

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг оруулгын чигжээс (2 нь хавтсан дээр,
1 нь хайрцаг дээр)

860x2050 мм, 960x2050 мм