new style construction

Luxor - Termo 5 ( 13 см )

12 мм-ийн ral 7012 , наличник ral 9005 будагтай фрезердэж
өнгөлсөн МДФ хавтантай

12 мм-ийн фрезердэж өнгөлсөн МДФ хавтан Эмалит цагаан
хуулгатай

100 мм, бууруулагчтай

24 мм-ийн ПВС-р хийгдсэн 2 давхар спэйсэр (хавтас болон хроп
дээр )

Босго: Ган нержэн

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 3 хэсэг оруулгын чигжээс (2 нь хавтсан
дээр, 1 нь хайрцаг дээр)

Цилиндрэн / хөшүүргэн цоож хөших эвдлэх зэрэг хулгайн үйлдэлд (хамгийн
өндөр тэсвэртэй ) IV ангиллын KALE хамгаалалтын цоож, цоожны хоёр талд
өндөр зэрэглэлийн хайлшаар хийгдсэн хоёр ган хавтан байрлах тул нэмэлтээр
өрөмдөлтөөс хамгаалагдсан.

Шөнийн гүйдэг цоож

зууван хэлбэртэй, нэвт салхины хамгаалалттай; өнгө: хүрэл