new style construction

Стройгост 5 РФ - Метал / Метал ( 4,5 см )

Цаг агаарын өөрчлөлтөд тэсвэртэй нунтай полимер
«Эртний хүрэл » металл гадаргуутай

Хөөсөн резинээр хийгдсэн 1 хэсэг чигжээс

Хаалган дээрээ суулгасан

Өргөн харууцтай, өнгө-хөх туяатай цагаан

Нугас: 2 ширхэг гадна талдаа, 180°-р онгойно

Цилиндрэж цоож НТО-ЛУЧ

Гэрэл орох нээлхий 800 мм ба 900 мм нь СНиП 2.09.04-87 стандартын шаардлагад
нийцдэг