Skip links

Вилла P1 каштан

“Вилла” дотор хаалга нь сонгодог загварт зонхилдог геометрийн тодорхой дүрслэл
болон дээд ба доод хэсгүүдийн тэгш бус байдлыг хадгалдаг. Хавтангийн загвар нь
бидэнд танил байдаг, учир нь бид ижил төстэй загварыг олон төрлөөр нь харж байдаг.
Сонгодог загвар нь шилэн дээрх нэвт харагдах зураг эсвэл хавтан дээрх сийлбэрээр
ялгагддаг. “Вилла” хаалганы сонгодог ажил хэрэгч загварыг улам
тодотгохын тулд хаалгыг хүрээ болон хээ нэмж болно.

Шиллэгээ: Шилгүй / зурагтай
Мат шилтэй /P1 зурагтай

Өндөр: 2000 мм | Өргөн: 600, 700, 800, 900 мм | Зузаан: 34 мм

Үнэ: 381.000 ₮

Explore
Drag